gaziantep uzaktan eğitim gaziantep uzaktan eğitim
Öğrenci Klavuzu
Öğrenci Girişi
cizgi
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

- Programın gerekçesi;  Türk yüksek öğretim sistemi açısından önemi ve kurumun stratejik hedef ve politikalarıyla uyumu

       Lisansüstü programlar; akademisyen adaylarını yetiştirme kaynağı olması ve bilimsel araştırma ve inceleme metotlarının, bilim zihniyetinin öğrenilmesi bakımından son derece önem arz eder. Bilginin giderek arttığı ve elde edilme kaynaklarının, uygulama alanlarının genişlediği dünyamızda, eğitim bilimlerinin diğer bilim dallarıyla diyalogu ve önemi daha da artmış, bu sahanın mensuplarının kendilerini yetiştirme ve geliştirme ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu programa devam edecek adayların kazanacakları formasyon, onların çalıştıkları kurumlarındaki etkinliklerini arttıracağı gibi, Avrupa Birliğini hedefleyen ülkemizin donanımlı insan gücünü de geliştirecek bir öneme haizdir.

Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı yukarda açıklanan teorik nitelikteki fayda ve amaçların dışında pratikte de öğrencilere bir takım kolaylıklar sağlayacaktır. Öğrencilerinin çoğunluğunu gündüz çalışan bireylerin teşkil ettiği bu program, onlara lisansüstü öğrenim görme imkânı vereceği kadar, eğitimde imkan ve fırsat eşitliği açısından da işlevsel olma özelliğini taşımaktadır.


- Programdan mezun olanların hangi yeterlilikleri kazanacakları ve ne tür istihdam olanağı bulacakları konusunda bilgi

Eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi hakkında bilgi beceri sahibi olacaktır. Bilgi ve tecrübelerini mesleklerine aktarma fırsatı bulacaktır. Bu konuda çağdaş gelişmelerden haberdar olacaktır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler yönetici vasıflarına sahip olabilecek ve özel ya da kamu kurumlarında yönetici görevi üstlenebileceklerdir. Öğretmenlik görevini üstlenecek öğrencilerin ise uzman öğretmen olmalarına katkı sağlayacaktır.

 

- Programa öğrenci kabul koşulları, harç ve öngörülen ücretler

Önerilen programa öğrenci kabulü için Üniversitelerarası Kurul’ca çıkarılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullar geçerlidir. Ücret Gaziantep Üniversitesi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Eğitim bilimleri anabilim dalına bağlı alanlar olan Eğitim Yönetimi Teftişi , Planlaması ve Ekonomisi alanında Lisansüstü öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz hak kazandıklar eğitim alanına ilişkin seçmeleri gereken dersler kodlarıyla beraber incelenmek üzere aşağıda sıralanmıştır.uzak
Anasayfa | Programlar | Duyurular | Yönetmelikler | SSS | İletişim
© Tüm Hakları Saklıdır.